Smart Sinage

Indoor Smart Signage

  • นวัตกรรมดิจิตอลบอร์ดประหยัดพลังงาน
  • ควบคุมการรับส่งโฆษณาด้วยระบบ Cloud
  • รองรับ Wifi, Bluetooth
  • รองรับการแสดงผลวีดีโอ และรูปภาพนิ่ง พร้อมทั้งสามารถวาง TEMPLATE ได้หลายรูปแบบ
  • รองรับไฟล์ทุกนามสกุล
สิทธิพิเศษกับธนาคารชั้นนำ แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
ปรึกษาเพื่อรับข้อมูลของคุณฟรี!


สิทธิพิเศษกับธนาคารชั้นนำ แบ่งชำระ 0% 
นานสูงสุด 10 เดือน
ปรึกษาเพื่อรับข้อมูลของคุณฟรี!

Visitors: 133,380