Smart Sinage

Indoor Smart Signage

  • นวัตกรรมดิจิตอลบอร์ดประหยัดพลังงาน
  • ควบคุมการรับส่งโฆษณาด้วยระบบ Cloud
  • รองรับ Wifi, Bluetooth
  • รองรับการแสดงผลวีดีโอ และรูปภาพนิ่ง พร้อมทั้งสามารถวาง TEMPLATE ได้หลายรูปแบบ
  • รองรับไฟล์ทุกนามสกุล

สิทธิพิเศษกับธนาคารชั้นนำ แบ่งชำระ 0% 
นานสูงสุด 10 เดือน
Visitors: 70,694