BACKDROP #งานด่วน งานไว 1-2 วันรับงาน ✔️

 
1. โครงอลูมิเนียมแบบกลม ขนาด 3*2 ช่อง
ขนาด 344cm (W) X 155cm (H) ---- W (67/70/70/70/67)
ราคา 11500 บาท

2. โครงอลูมิเนียมแบบกลม ขนาด 3*3 ช่อง
ขนาด 344cm (W) X 230cm (H) ---- W (67/70/70/70/67)
ราคา 12500

3. โครงอลูมิเนียมแบบกลม ขนาด 3*4 ช่อง
ขนาด 414cm (W) X 155cm (H) ---- W (67/70/70/70/70/67)
ราคา 15500 บาท

   4. โครงอลูมิเนียมแบบกลม ขนาด 3*5 ช่อง 
ขนาด 484cm (W) X 155cm (H) ---- W (67/70/70/70/70/70/67) 
ราคา 18500 บาท


วิธีประกอบสินค้า


฿11,500
จำนวน:
Visitors: 76,767