DMEEDIA เป็นผู้ให้บริการผลิต และออกแบบสื่อโฆษณาทั้งงาน Indoor-Outdoor ผลิตบูธ (อุปกรณ์จัดแสดง) สินค้า Exhibition Display  บอร์ดนิทรรศการ บูธแสดงสินค้า ที่สามารถพับเก็บได้ และสามารถนำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง มีน้ำหนักเบาติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก จัดเก็บง่าย ใช้พื่นที่จัดเก็บน้อย สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลายรูปแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่และการใช้งานในแต่ละงานที่มีความหลากหลาย    

จึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเมื่อเปรียบเทียบกับบูธแบบก่อสร้างที่ใช้ได้ครั้งเดียวทิ้ง
 อีกทั้งอุปกรณ์ออกบูธที่มีมาตรฐานระดับสูง และโดดเด่น โดยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกท่านที่ประกอบธุรกิจและต้องการสื่อโฆษณาสำหรับส่งเสริมการตลาด ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ เราจึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเอกชนชั้นนำหลายบริษัท รวมไปถึงหน่วยงานของรัฐ

 

ความหมายของ Logo D-MEDIA

=>D-MEDIA……ดีมีเดีย หมายถึง การผลิตสื่อโฆษณาที่มีคุณภาพดี วัสดุดี งานพิมพ์คุณภาพ

=>สัญลักษณ์.... เป็น DM เป็นดีไซด์ที่นำเอาชิ้นส่วนแต่ละชิ้น ประกอบเป็นคำว่า DM….

 .......เปรียบเสมือนบูธแสดงสินค้า...ที่นำเอาชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมาประกอบกัน......สามารถพับเก็บได้.....

=>ฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า.....เป็นฐานที่มีความมั่นคง.....เปรียบเสมือนงานพิมพ์ที่ถูกชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของ DM ล็อคไว้

 

ที่มาของD-MEDIA

==> ด้วยประสบการณ์ด้าน งานออกแบบ และจัดพิมพ์อุปกรณออกบูธ มานาน กว่า 10 ปี

 

D-MEDIA ...มีเป้าหมาย...เป็นผู้ผลิตสื่อโฆษณา Below the line ในราคาถูก....คุณภาพดี….สามารถนำกลับมาใช้ได้..

....เพื่อลดต้นทุนของบริษัทคู่ค้า.....สามารถเปลี่ยน Campaign การตลาดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องคำนึงถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

==> สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อต่อครั้ง...มีเงินเพิ่มในการทำการตลาด...และประสบความสำเร็จในธุรกิจ

โดยพันธกิจ (Mission) ของบริษัท

1.) มุ่งปฏิบัตหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ด้วยความสุจริตใจ

2.) เป็นผู้ผลิตสื่อโฆษณา คุณภาพดี ในราคายุติธรรม

3.) สร้างคุณค่าที่แตกต่างให้กับสื่อโฆษณาของลูกค้า

 

 

 

 

Visitors: 84,794