ทำไมต้องใช้อุปกรณ์ออกบูธ์ ??


ทำไมต้องใช้อุปกรณ์ออกบูธ์ ?
? 

ขอเล่าจากประสบการณ์การณ์ การทำงานกับบริษัทขนาดใหญ่ มานานพบว่า การสร้างแบรนด์ของตนเองขึ้นมานั้น จำเป็นสำหรับทุกกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็กขนาดกลาง หรือ กิจการขนาดใหญ่ ที่มีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน เพื่อจะให้ผู้คนสามารถจดจําได้และรู้สึกถึงความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าและบริการที่มีรูปแบบเหมือนกัน....แบรนด์...ทำให้สินค้าที่เหมือนกัน...เกิดความแตกต่าง...

การจัด Event marketing โดยการออกบูธ
ถือเป็น เครื่องมือนึงที่สามารถสร้างยอดขาย สร้างแบรนด์ได้อย่างยอดเยี่ยม อีกทั้งยังสามารถสร้างประสบการ์ณที่ดี ให้กับลูกค้าได้ 
อุปกรณ์ในการจัด Event หรือเรียกว่าอุปกรณ์ออกบูธที่ใช้กันส่วนใหญ่ ได้แก่ บูธชงชิม (โต๊ะชงชิม),
sale counter , Xstand , Rollup (โรลอัพ) ,standy (สแตนดี้) , Back Drop ซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวกิจการ สร้างความเป็นเอกลักษณ์ หรือแจ้ง Promotion เด๊ดๆ ให้กับลูกค้าทราบได้ดี

การจัดหน้าร้าน สำหรับคนที่มีหน้าร้าน หรือการทำโฆษณา ณ จุดขาย (point of sale)
เรายังสามารถใช้อุปกรณ์ออกบูธ์ อาทิเช่น  Rollup (โรลอัพ) ,standy (สแตนดี้) ,บูธชงชิม (โต๊ะชงชิม) , ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด บอกเล่าเรื่องราวกิจการ สร้างความเป็นเอกลักษณ์ เรียกลูกค้า หรือโฆษณา Promotion เด๊ดๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย และแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบได้อย่างมีประสิทธ์ภาพ

เรายังสามารถใช้อุปกรณออกบูธ์ เพื่อตกแต่งภายในหน้าร้าน หรือสาขา ให้ดูสวยงาม เพื่อสร้างประสบการ์ณ์ที่ดี ให้กับลูกค้าของเราได้อย่างยอดเยี่ยม

 

 

Visitors: 118,382